Na Casa do Mel realízanse variadas actividades en prol dun mellor coñecemento das abellas e o seu mundo

  • Formación e asesoramento en materia apícola: realización de cursos e xornadas encamiñadas ao apoio técnico dos apicultores.
  • Extracción e envasado de mel.
  • Fundido e laminado de cera.
  • Servizo de laboratorio para o control de calidade do mel.
  • Xestión da casa-museo: exposicións permanentes, posibilidade de visitas libres e guiadas. Organización de actividades relacionadas co mundo das abellas: obradoiros de cera, degustacións e catas de mel, etc.
  • Venta de mel e outros productos da colmea (pole, xalea, cera, cosmética…)