Este viernes 19… estuvemos en Pontedeume…campaña antivelutina.

Grazas a todos os asistentes