Unha edición máis temos previsto impartir un Curso de Calidade do Mel, dirixido principalmente aos produtores, e que ten como obxectivo inicialos nas técnicas e aparellos sinxelos que lles permitirán determinar de forma rápida a calidade e orixe botánica do mel, así como saber solicitar analíticas complementarias e interpretalas.

Con isto preténdese que o apicultor coñeza os parámetros que afectan á calidade do mel e sexa quen de controlalos.