CURSOS IMPARTIDOS POLA CASA DO MEL 2016

Iniciación á apicultura: 30 h teórico – prácticas.
Días: 8,14,15,22 de maio de 16 a 21 h
Programa:
1.- Bioloxía do enxame. O apicultor. A colmea.
2.- Instalación do apiario. Flora melífera. Reprodución do enxame
3.- Saúde das abellas: Vespa Velutina. Varroa. Loque.
4.- Produtos das abellas. Mel, pole, própole, xelea, Colleita e comercialización.
5.- Calidade do mel
6.- Reciclado de cera

Colleita, limpeza e envasado de pole: 10 h, teórico – prácticas.
Días: 29, 30 de maío de 16 a 21 h
Programa:
1.- Características do pole.
2.- Flora para colleita de pole.
3.- Perspectivas para o mercado do pole.
4.- Métodos de conservación e envasado.
5.- Preparación dos cazapole e limpeza. Colocación do cazapole.
6.- Colleita de pole . Secado e limpeza.
7.- Método de conxelación.

– Cría de raiñas e extración de xelea real: 35 h, teórico – prácticas. Obxectivos: Subministrar os coñecementos suficientes aos apicultores sobre a selección de abellas e técnicas de reproducción co fin de mellorar a nosa cabaña apícola.
Días:19,20,25,28,29, de xuño de 16 a 21 h
22de xuño de 10 a 13 h
1de xullo de 10 a 13 h
2 de xullo de 16 a 21 h.

-Curso de trepa:
2 de xullo de 16 a 21 h

– Curso de cosméticos con produtos apícolas en Ourol:
5,6,12,13 de Maio de 16 a 20 h

– Curso de iniciación en Ourol:
30 de abril de 10 a 13 h
1,7,8 de maío de 10 a 13 h
18 de xuño ás 17,30 h. charla sobre velutina, impartida por Lolo Andrade experto en insectos.