• Iniciación á apicultura: 20 h teórico – prácticas. Programa:
  1.- Individuos da colmea, ciclo biolóxico, morfoloxía.
  2.- O apicultor, tipos de colmeas, materiais e utensilios que se utilizan.
  3.- Instalación do apiario. Flora melífera. Reprodución do enxame, calendario do apicultor
  4.- Saúde das abellas: prevención de doenzas, factores que condicionan a saúde das abellas. Principais enfermidades e enemigos das abellas (Vespa Velutina. Varroa. Loque).
  5.- Produtos das abellas. Mel, pole, própole, xelea, cera. Colleita e comercialización.
  6.- Manual de boas prácticas.
  – Casa do mel
  13/05/2018: de 16 a 21 horas.
  19/05/2018: de 9 a 14 horas
  20/05/2018: de 9 a 14 horas.
  26/05/2018: de 16 a 21 horas.

 

 • Colleita, limpeza e envasado de pole: 5 h teórico – prácticas.
  02/06/2018: de 16 a 21 h . Na Casa do mel,
  Programa:
  1.- Características do pole.
  2.- Flora para colleita de pole.
  3.- Perspectivas para o mercado do pole.
  4.- Métodos de conservación e envasado.
  5.- Preparación dos cazapoles e limpeza. Colocación do cazapole.
  6.- Colleita de pole . Secado do pole.
  7.- Método de conxelación.

 

 • Cría de raíñas e extracción de xelea real.
  Obxectivos: Subministrar os coñecementos suficientes aos apicultores sobre a selección de abellas e técnicas de reprodución co fin de mellorar a nosa cabana apícola.
  Duración: 20 h teórico-prácticas na Casa do mel:
  Programa:
  – Ciclo de vida das abellas
  – Identificación dos distintos estados larvarios
  – Métodos de división de colmeas
  – Métodos de cría.
  – Selección.
  – Taslarve.
  – Formación de iniciador
  – Colmea criadora
  – Colmea rematadora
  – Formación de núcleos e paquetes.
  – Marcaxe de raiñas.
  – Métodos de introducción de raíñas.
  09/06/2018: de 16 a 21 horas. 16/06/2018: de 16 a 21 horas.
  10/06/2018: de 16 a 21 horas. 19/06/2018: de 16 a 21 horas.
  11/06/2018: de 16 a 21 horas. 22/06/2018: de 16 a 21 horas.
  13/06/2018: de 16 a 21 horas. 23/06/2018: de 16 a 21 horas.

 

 • Ademais …
  20/05/2018: Celebración do Día da Abella na Casa do mel. Actividades para rapaces, previa inscripción.
  03/06/2018: Viaxe a Muras.