A continuación detállanse algunhas actividades que se ten previsto realizar, pero as cales aínda non teñen unha data concreta. Manterémosvos informados.